HTML & CSS opgave

Max logo 2019

Hovedindhold

Formålet med min besvarelse er at gøre den tilgængelig på mit procesportifolio, så enhver der læser med, kan få noget ud af det. Jeg ved der er nogle der læser med. Selvom jeg har slået indeksering fra, så har jeg et relativt mange besøgende.

Der er 3 sider; Forsiden, som er beregnet til at vise logikken i HTML5, opgavens prioritet. Design-siden, som forklarer valg omkring designet. Typografi-siden, som forklarer om sidens typografi. Logo-siden, som forklarer om sidens logo og favicon.

Herunder har jeg defineret nogle af de mest gængse HTML5 elementer, en kort beskrivelse og en forklaring om hvordan jeg evt. har anvendt dem på siden.

header

I header elementer definerer man introducerende indhold og ofte navigationen. Introducerende indhold kan være sidens titel, logo eller ejerforhold.

Jeg har valgt at have navigation og sidens titel i headeren.

nav

I en nav elementer indsætter man navigationer. Altså sektioner der har til formål at hjælpe brugeren med at navigere siden, som f.eks. top menuer, sidemenuer, breadcrumbs og sitemaps. Det er ikke til enkelte links i længere tekst.

På siden har jeg 2 navigations elementer, en i sidehovedet, og en i sidefoden. Begge er wrappet i med nav.

main

I main elementet definerer man sidens primære indhold.

Jeg har valgt at have en main der indeholder sidens hovedindhold.

section

I en section elementer definerer man indhold der kan kategoriseres til en sektion. section er ofte anvendt udelukkende til sideindholdet, hvilket main er tiltænkt til, men faktisk er den tiltænkt alt der kan være en sektion. Ifølge W3 HTML5 dokumentationen, så er den lavet til sektioner, som f.eks. header eller footer.

Jeg har valgt at definere hvert afsnit i main indholdet som en section.

article

I article elementer definerer man selvgenererende indhold, som f.eks. brugerkommentarer, blog indlæg, artikler, uploads og chat beskeder.

På denne side har jeg ikke noget selvgenererende indhold, så jeg anvender ikke arcticle tagget.

aside

I aside elementer har man typisk indhold der er separeret fra det resterende indhold. aside er oftest anvendt til sidebars.

Jeg har valgt at anvende aside som en sidebar med et billede af mig selv. Måske fordi jeg er smuk, måske fordi det var det eneste billede jeg lige havde liggende. Hvem ved.

footer

I footer elementer kan man med fordel indsætte information om forfatteren, copyright info, kontaktinformationer, sitemap, navigation til sidens top og relaterede dokumenter.

Siden dette er lavet som en skoleopgave, har jeg valgt at indsætte forfatternavn, relevante links og certifikater.