× Dette er en studieopgave og er derfor kun til studiebrug!

Hvordan affald sorteres i Odense kommune

6 affaldstyper indsamles fra hustande, resten skal afleveres på genbrugsstationen. Vi skal genanvende mindst 50 % af husholdningsaffaldet inden 2022, og derfor skal alle borgere sortere mere, så vi i fællesskab kan nå målet.

Skraldespande med logoer fra den nye affaldsordning.

Ikon for madaffald.

MADAFFALD

 • Madaffald skal i skraldespanden med dette ikon.
 • Madaffald skal sorteres i poser - husk knude på posen.
 • Madaffald omdannes til biogas, som bruges til produktion af el, varme eller brændstof.
 • Madaffald består kun af fødevarer uden emballage
Eksempler på madaffald
 • Ris, pasta og ost
 • Grøntsager og frugt
 • Teblade og kaffegrums (også m. filtre og poser)
 • Fisk, kød pålæg og ben
 • Brød og kager
 • Sovs og fedt
Ikon for restaffald.

RESTAFFALD

 • Restaffald skal sorteres i poser - husk knude på posen.
 • Restaffald brændes. Læg derfor kun det affald i som ikke kan genanvendes
 • Varmen fra ilden fra det brændte restaffald, udnyttes til produktion af el og varme.
Eksempler på restaffald
 • Mælke- og juicekartoner
 • Pizzabakker
 • Snavset papir og plast
 • Andet emballage, som ikke kan skrabes rent
 • Støvsugerposer
 • Bleer
 • Hygiejneaffald
Ikon for glas.

GLAS

 • Glas smeltes om igen og igen, til nye glas og flasker.
 • Når glas genanvendes, sparer vi på klodens ressourcer.
 • Derudover bruger vi 15 % mindre energi, når glas genanvendes sammenlignet med produktion af nyt glas.
Eksempler på glas
 • Glasflasker fra vin, øl og sodavand
 • Emballageglas fra rødbeder, pulverkaffe og syltetøj (tømte og skrabede).
 • Glasflasker fra ketchup og dressing (tømte og skrabede).
Ikon for metal.

METAL

 • Metallet bliver smeltet om og brugt som råvare til produktion af nye produkter fx stegepander, cykler eller metalcontainere.
 • Når metal genanvendes, sparer vi mellem 60-75 % af den energi, der skal til for at fremstille nyt.
Eksempler på metal
 • Øl- og sodavanddåser.
 • Konservesdåser (tømte og skrabede).
 • Fyrfadslysholdere.
 • Alubakker.
 • Kapsler og låg.
Ikon for papir.

PAPIR

 • Papir køres til fabrikker, der omdanner det til nyt papir og pap. Papiret opløses i vand og bliver til en "grødagtig" masse, som kaldes pulp.
 • Ved at genanvende papiret sparer man miljøet for den proces, der kræves for at lave nyt papir af træ.
Eksempler på papir
 • Aviser
 • Reklamer
 • Breve
 • Kuverter
 • Kopipapir
Ikon for småt pap.

SMÅT PAP

 • Papir genanvendes ved, at opløses i vand og bliver til en "grødagtig" masse. Massen kan benyttes til at lave fx nyt avispapir, toiletpapir.
Eksempler på småt pap
 • Cornflakespakke
 • Toiletrullepap
 • Vaskepulverpakke
Ikon for hård plast.

PLAST

 • Plast skal på sigt efterbehandles i et sorteringsanlæg, som kan udsortere plast i specifikke plasttyper og andre genanvendelige affaldstyper.
 • Målet er at give Odense en fremtidssikker affaldsløsning med høj genanvendelse.
 • På genbrugsstationen er der containere til hård og blød plast.
 • Den bløde plast sendes herefter til anlæg i Tyskland, mens den hårde plast sendes til anlæg i Litauen.
Eksempler på blød plast
 • Plastposer
 • Bobleplast
 • Plastfolier
 • Plastsække
Eksempler på hård plast
 • Kødbakker (tømte og let skyllede)
 • Pålægspakker (tømte og let skyllede)
 • Emballager fra sæbe, shampoo, rengøring m.m. (tømte og let skyllede)
 • Dunke og bøtter fra is, frugt, eddike m.m. (tømte og let skyllede)
 • Urtepotter (tømte)
 • Plast fra legetøj (uden elektronik og batterier)
Åben på ny fane
Plast InfografikTryk på eller udenfor billedet for at vende tilbage til siden.
Plast Infografik.
Ikoner for pærer, batterier og elektronik.

ØVRIGT

 • Øvrigt indhold skal sorteres på genbrugspladsen.
 • Du kan besøge sorteringsguiden, hvis du vil undersøge yderligere information om hvor du skal sortere det på din nærmeste genbrugsplads.
 • Du kan se en oversigt over odenses genbrugsplader på siden over genbrugspladser.
Eksempler på øvrigt affald
 • Batterier
 • Småt elektronik
 • Elpærer
 • Storskrald
 • Haveaffald
 • Tøj
 • Papir til markulering
 • Hele mursten
⇑ Gå til sidens top

Tak for indsatsen.